Hälsoeffekter av snus

Är snus farligt? En fråga som aldrig tycks dö ut. Snusogram reder ut begreppen.

Beställ snus

 

Snus är en tobaksprodukt innehållandes nikotin som består av finmalen tobak som har behandlats med koksaltslösning och natriumkarbonat som pastöriseras och värmebehandlas. Det är denna process som gör snuset fuktigt. Under tillverkningsprocessen kan det även tillsättas aromer och smakämnen. Snuset förekommer främst i Skandinavien, USA och Ryssland och är tillgängligt att beställa på nätet. Att snus har en påverkan på hälsan är de flesta överens om, däremot finns det skiljaktigheter gällande hur stor denna hälsopåverkan är.

 

Nikotinet i snuset verkar genom att omedelbart höja blodtrycket och därmed hjärtfrekvensen

 

Statens Folkhälsoinstitut beslutade efter en studie från Karolinska sjukhuset (2005) att varna för att snus är cancerframkallande och att det ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Cancerformerna som åsyftas är framför allt cancer i bukspottkörteln och det föreligger även viss risk att drabbas av läpp- och munhålecancer. Det kan även skada slemhinnorna under läppen permanent, vilket i sin tur kan leda till tandlossning. Nikotinet i snuset verkar genom att omedelbart höja blodtrycket och därmed hjärtfrekvensen. Detta gör att risken att dö i hjärtinfarkt eller stroke ökar – dock är snus ingenting som enligt nuvarande forskning orsakar hjärtinfarkt eller stroke. Det finns också studier som visar på att det föreligger en högre risk att drabbas av hjärtflimmer om man snusar. Även blodcirkulationen är någonting som påverkas och blir nedsatt. Detta leder till att tillförseln av syre och näring minskar, vilket i sin tur leder till sämre immunförsvar och nedsatt förmåga för kroppen att reparera skador som uppstår.

 

 

I en studie från 2012 gjord av Karolinska Institutet framkom det att sannolikheten att drabbas av diabetes typ 2 markant ökade när man snusade fem dosor per vecka eller mer. Gravida personer avråds från att använda snus innehållandes nikotin då nikotinet går över i fostret och påverkar dess organ. Sannolikheten för att barnet ska födas för tidigt ökar, vilket även plötslig spädbarnsdöd gör. Barnet kan utvecklas intellektuellt långsammare.

Det finns dock personer som menar att snus är bra för hälsan i och med att nikotinet i det frisätter signalsubstanser i hjärnan, såsom noradrenalin, vilket skapar en känsla av välbefinnande, avslappning och pigghet. Huruvida detta väger upp för de fysiska skador som kan uppstå är upp till individer själva att bedöma.

Även om vi på Snusogram inte anser snus vara farligt, tycker vi att snus ska kunna ifrågasättas och granskas. Självklart är det sedan upp till er. Beställ snus hos oss, och känner er trygga i att vi inte manipulerar, blandar ut eller låter snuset gå över datumgränsen.

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Nödvändiga fält är markerade *