Från Columbus till Snus Online

Idag ser vi snuset som en självklar del av både kiosker och online-affärer som Snusogram. Men det har varit en krokig väg.

Första gången personer från västvärlden kom i kontakt med ’snus’ var under 1400-talet, när Columbus reste till (nuvarande) Haiti i Västindien. De fick då torkade tobaksblad av personerna som bodde där och bladen ansågs vara väldigt betydelsefulla av dessa personer.
När Colombus och hans kompanjoner senare reste till Amerika fick en av besättningsmännen syn på ursprungsamerikanerna som använde torkade tobaksblad som de krossade och drog upp i näsan. Européerna stal med sig deras plantor och åkte tillbaka till Europa, där de visade upp sina fynd.

 

”Från början användes växten främst av läkare i Lissabon, i medicinska syften”

 
Från början användes växten främst av läkare i Lissabon, i medicinska syften. Plantorna odlades i deras trädgårdar och troddes bota syfilis och cancer. Under 1500-talet kom en fransk ambassadör – Jean Nicot – i kontakt med plantan och tog med den till Paris. Det var efter denna person Linné gav plantan sitt latinska namn: Nicotiana Tabacum. I och med att Paris på den tiden sågs som en viktig del av Europa var de också förebilden när det kom till nya saker. Luktsnuset spreds överallt och kom till Sverige via Finland under 1600-talet.

 

”I Sverige sågs det som något fint att snusa under 1700-talet”

 

I Sverige sågs det som något fint att snusa under 1700-talet, och det var bara adeln och borgarna som gjorde detta. Tobaken började odlas över hela Skåne, i Gränna och Alingsås. Det fick sitt genombrott då och började sedan odlas i ett 70-tal städer.
Senare började borgarna röka cigaretter istället, vilket gjorde det omodernt och ofint att snusa. I samband med detta skedde under 1800-talet en förändring i hur tobaken brukades.

 

Tobaksplantor
Tobaksplantor

Istället för att dra upp torkade och krossade blad i näsan började de malda bladen blandas med salt och vatten och lades under läppen. Bönderna hade egna odlingar och tillverkade sitt eget snus. De malde snuset antingen i kaffekvarnar eller i egentillverkade snuskvarnar.
Det började starta snusfabriker som tillverkade olika lokala varianter av snus och så småningom blev detta rikstäckande. Ett märke som fanns då var Ettan, vilket fortfarande är ett av de ledande märkena och uppgår till 20 procent av den totala snusförsäljningen.
När personer från Sverige senare emigrerade till USA tog de med sig sitt snus dit, vilket blev en identitetsmarkör. Deras stadsdelar började kallas för Snusboulevarden av amerikanerna.
I början av 1900-talet införs ett snusmonopol i Sverige, då staten behövde pengar till försvaret och den nya pensionsreformen. Efter några år var försäljningen rekordhög och det såldes snus motsvarande 7 000 ton år 1919 på 6 000 000 invånare. Under 60-talet blev det impopulärt att snusa då det kom information om hälsoriskerna med tobak och rökning, men under 70-talet blev det populärt igen och denna våg har fortsatt till idag. Och snusets framfart har bara ökat, speciellt inom Sverige, och vår egen online verksamhet här på Snusogram ökar för varje månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Nödvändiga fält är markerade *